Hans Hansen

Hans Hansen[1, 2, 3, 4]

Mand 1873 - 1953  (80 år)

 Set As Default Person    

Udvid alle   |   Fold alle sammen  
Personlige oplysninger    |    Medie    |    Notater    |    Kilder    |    Begivenhedskort    |    Alle    |    PDF

 • Navn Hans Hansen 
  Født 1 apr. 1873  Soderup, Fløng sogn, Roskilde amt Find alle personer med begivenheder på dette sted  [5
  1873-04-01 dåb Hans Hansen, Fløng Sogn Soderup 1862-1892 opslag 9 nr 1
  Døbt 22 maj 1873  Fløng kirke, Fløng sogn, Roskilde amt Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Køn Mand 
  Folketælling 1 feb. 1880  Toftegaard (matr 2), Soderup, Fløng sogn, Roskilde amt Find alle personer med begivenheder på dette sted  [6
  • 7 Ugift Deres Børn Her i Byen[Soderup]
  1880-02-01 FT Fløng sogn soderup Opslag 34, Hans Sørensen, Toftegaard (matr 2)
  1880-02-01 FT Fløng sogn soderup Opslag 34, Hans Sørensen, Toftegaard (matr 2)
  Roskilde, Sømme, Fløng, Soderup By, En Gaard, 75, FT-1880, C8130
  Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
  Hans Sørensen 51 Gift Huusfader, Gaardeier Kildebrønde Sogn, Kjøbenhavns Amt
  Bodil Eriksdatter 52 Gift Hans Hustru Kildebrønde Sogn, Kjøbenhavns Amt
  Ingeborg Hansen 26 Ugift Deres Børn Her i Byen[Soderup]
  Anders Hansen 22 Ugift Deres Børn Her i Byen[Soderup]
  Ane Hansen 20 Ugift Deres Børn Her i Byen[Soderup]
  Maren Kirstine Hansen 12 Ugift Deres Børn Her i Byen[Soderup]
  Hans Hansen 7 Ugift Deres Børn Her i Byen[Soderup]
  Hans Pedersen 15 Ugift Tjenestefolk Allerslev Sogn, Kjøbenhavns Amt
  Jens Peder Pedersen 13 Ugift Tjenestefolk Hvedrup Sogn, Kjøbenhavns Amt [Hvedstrup?]
  Folketælling 1 feb. 1890  Toftegaard (matr 2), Soderup, Fløng sogn, Roskilde amt Find alle personer med begivenheder på dette sted  [7
  • 16 Ugift Søn Flyng
  1890-02-01 FT Fløng sogn soderup Opslag 16, Hans Sørensen, Toftegaard (matr 2)
  1890-02-01 FT Fløng sogn soderup Opslag 16, Hans Sørensen, Toftegaard (matr 2)
  Roskilde, Sømme, Fløng, Soderup, , 90, FT-1890, C8131
  Hans Sørensen 61 Gift Husfader Gaardejer Kildebrønde
  Bodil Eriksdatter 62 Gift Husmoder Kildebrønde
  Anders Hansen 32 Ugift Søn Flyng
  Ane Hansen 30 Ugift Datter Flyng
  Maren Kirstine Hansen 22 Ugift Datter Flyng
  Hans Hansen 16 Ugift Søn Flyng
  Ole Kristoffer Larsen 15 Ugift Tjenestetyende Flyng
  Uddannelse 17 jun. 1897 
  Cand. Theol 
  Beskæftigelse fra aug. 1897 til 1899  Vallekilde Højskole, Hørve sogn, Holbæk amt Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Lærer 
  Beskæftigelse fra 1899 til 1900  Bornholms Højskole, Bornholm amt Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Lærer 
  Beskæftigelse fra maj 1900 til nov. 1902  Nysted Højskole, Munkestien 4, Nysted sogn, Maribo amt Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Forstander 
  Beskæftigelse fra 1902 til 1903  Hindholm Højskole, Næstved, Præstø amt Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Lærer 
  Beskæftigelse fra 1903 til 1905 
  Underviste paa Emdrupborg Højskole og rejste meget som Foredragsholder 
  Bopæl 1 nov. 1903  Marstalsgade 31, København Find alle personer med begivenheder på dette sted  [8
  Bopæl 1 maj 1904  Kuhlausgade 24, København Find alle personer med begivenheder på dette sted  [8
  Bopæl 1 nov. 1904  Emdrup sogn, København amt Find alle personer med begivenheder på dette sted  [8
  Beskæftigelse fra 1906 til 1908 
  Lærer, Kærehave Landhusholdningsskole 
  Beskæftigelse fra 1908 til 1909  Hindholm Højskole, Næstved, Præstø amt Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Medforstander. Hans Undervisningsfag var hovedsagelig: Dansk Sprog og Litteratur, Kirkehistorie og Kunsthistorie 
  Beskæftigelse 24 dec. 1908  Aasted sogn, Hjørring amt Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Præst i Aasted og Skærum 
  Det grundtvigske konvent på Kvissel Højskole, Aasted - Er det Hans Hansen bagest 3 fra venstre
  Det grundtvigske konvent på Kvissel Højskole, Aasted - Er det Hans Hansen bagest 3 fra venstre
  Kilde arkiv.dk, id 3311010 , internt ID LA02-011
  Ordineret 13 jan. 1909 
  Tiltrådt 24 jan. 1909  Aasted kirke, Aasted sogn, Hjørring amt Find alle personer med begivenheder på dette sted  [9
  Tiltrådt sit nye embede som sognepræst for Aasted-Skærum menigheder 
  • Pastor H. Hansen
   tiltrådte Søndag den 24de ds. sit nye Embede som Sognepræst for Aasted-Skærum Menigheder. Da Provst Dresler var forhindret i at være til Stede, oplæste den nye Sognepræst fra Kordøren selv Kaldsbrevet og Kollatioen.
   Den store rummelige Kirke var stuvende fuld af Menighedens Medlemmer, da Pastor Hansen holdt sin Tiltrædelsesprædiker. Ud fra Dagen Evangelium talte han varmt og inderligt, og det er sikkert at hans hjærtevindende, alvorlige g dybe Ord gik tilhørerne til Hjærtet. Med mange hjærtelige Tak siger vi den forflyttede Præst Pastor Svejstrup, vort Farvel med Ønsket om Velsignelsen for ham og hans Gærning i det nye embede. Ligeledes bydes den nye Præst hjærtelig VElkommen også med Ønsket om en velsignet Gærning iblandt os.
  Vendsyssel Tidende side 2 Pastor Hansen tiltræder
  Avisartikel, nævnt i avisen 3 apr. 1914  Kvissel, Aasted sogn, Hjørring amt Find alle personer med begivenheder på dette sted  [10
  Pastor Hansen har gjort stort arbejde for ny kirke i Kvissel 
  • Kirken i Kvissel

   Som bekendt blev der i Fjor ved denne Tid gjort et stort Arbejde i Kvissel for at faa en Kirke i Byen, og man naaede ogsaa et stort Stykke frem. Beboerne tegnede
   sig for et Bidrag paa 5000 Kr. Gaardejer Chr. Nielsen, Storgaard, skænkede en smukt beliggende Byggegrund paa den høje Bakke ved kommuneskolen. Saavel Distriktslæge som Provst og Arkitekt fandt Grunden udmærket til Kirke og Kirkegaard. Arkitekt Charles Jensen udførte Tegning til Kirken, der bliver omtrent som Kirken i Skørping, hvis Billede nys har været gengivet i Bladene. Den daværende Sognepræst i Aasted-Skærum, den til Amerika bortrejste Pastor H. Hansen, gjorde et stort Arbejde som Formand for Kirkekomiteen og Sagen fremmedes i hans Tid saa vidt, at den kunde indsendes som fuldt ud i Orden til Ministeriet med Andragende om Tilskud paa finansloven. Andragendet ligger nu i Ministeriet, og Kvissel haaber at se Virkninger heraf paa næste Finanslovsforslag.
   Siden Sagens Indsendelse er jo imidlertid sket dette, at Pastor Hansen, som med Glæde havde erklæret sig villig til at betjene Kirken, er bortrejst.
   Hans Plads som Kirkekomitens formand er overtaget af Sognefoged Jacobsen, Kvissel, og i hans Embede virker nu den nye Præst, Pastor Bremer.

   I Onsdags holdt Kirkekomiteen Møde, hvortil Pastor Bremer var indbudt for at man kunde erfare hans Stilling til Kirkesagen Til Komitens og sikkert Beboernes Glæde erfarede man, som det var at forudse, at Pastor Bremer fuldt ud vil stille sig ligesaa velvillig overfor Sagen, som Pastor Hansen, ja den nye Præst vil endog ligesom den forrige tage del i det videre Arbejde for Kirkesagen i Kvissel, hvorfor Pastor Bremer tiltraadte Kirkekomiteen.

   Da alt Sagen vedrorende altsaa er i Orden her paa Stedet, og da Bidragene til Kirken indgaar ganske regelmæssigt og indsattes i Sparekassen, saa sætter man som sagt nu Haabet til at næste Finanslovsforslag vil udfylde, hvad der endnu mangler i Sagens Gennemførelse.
  Vendsyssel Tidende side 2 Pastor Hansen
  Avisartikel, nævnt i avisen 28 maj 1914  Des Moines, Iowa, USA Find alle personer med begivenheder på dette sted  [11
  Artikel fra Hans Hansen om USA, bragt i Vendsyssel Tidende 
  • I Amerikas Hjerte

   Brev til Vendsyssel Tidende fra Pastor H. Hansen (tidl. Aasted)
   Des Moines, Iowa, April 1914.


   Da jeg for godt og vel et halvt Aar siden rejste hjemme fra, lovede jeg adskillige af mine Venner i Vendsyssel, at jeg snart skulde meddele dem lidt af mine Indtryk her ovre fra. Det har jo ladet vente noget paa sig. Grunden var dels den stærke Optagethed af Arbejdet, som fulgte af at blive sat ind i en ny og temmelig stor Virksomhed, dels ogsaa det, at jeg maatte summe mig lidt paa alt det nye og lade Indtrykkene faa Tid til at afklare sig lidt.

   Nu vil jeg da prøve at gengive lidt af mine egne personlige Indtryk fra denne lille Plet af Amerika, hvor jeg kan anstille mine Iagttagelser, og saa bede mine Læsere om ikke at tage det for andet eller mere. Det vilde nemlig være ganske naragtigt at give sig til at skrive om Amerika som Helhed, fordi man har set et Stykke af Staten Iowa; omtrent som hvis et Menneske her ovre fra gjorde en Rejse til Tyskland og saa paa Grundlag af nogle Indtryk fra en Egn og en By der skrev om Europa. Amerika er ikke saadan en Helhed som f.eks. et af Europas gamle Lande. Her er store Forskelligheder inden for de forskellige Zoner af Landet; her er jo de mange Stater, som har hver sine Love om mangfoldige Forhold; her er en højst Forskellig Blanding af Folkeelementer i de forskellige Egne; der er forskel paa LivSkaar og Omgangstone, og der er jo endelig forskel paa selve Naturen og Klimaet, naturligvis  - i så stort et Land, og stort er det. Vi befinder os her omtrent lige midt i de Forenede Stater. Det egentlige Midtpunkt regnes at ligge nede midt i Kansas, bare en halvfjerdsindstyve danske Mil sydvest for os; jeg regnede ud for nylig en Aften, da den Sag kom paa Tale, at til nærmeste Kyst af Havet, som er et Punkt i det inderste af den meksikanske Havbugt, har vi i lige Linie nøjagtigt saa langt som fra Stagen til Florens; det lader sig altsaa ikke godt gøre at komme ud og faa Saltvandsbad eller soppe i Stranden ret tit om Sommeren.

   Hvad angaar Naturen her paa disse Egne, saa er det jo gammelt Prærieland alt sammen. For 70 Aar siden henlaa dette Land endnu væsentlig urørt som en mægtig, bølgende Slette, om Sommeren dækket af et tæt Lag af højt Græs, isprængt med Buskads, særlig af Egepurrer; det har sikkert været storladent, dette uhyre Hav af Bakker og Dale, enten det saa laa i Forsommeren, frodigt lysegrønt, eller i den senere Sommer, graabrunt, svedet af solen, eller ved Vintertide, flintende hvidt af Sneen, der næsten altid laa tykt over Landet en stor Del af Aaret. Men uhyre ensformigt har det været og er fremdeles. Man kan rejse langt her i Midtstaterne uden at finde nogen Afveksling i Naturens Former. Det slog mig, da jeg i Vinter rejste til West Denmark oppe i Wisconsin, at der paa den Tur - paa 100 danske Mil - ikke fandtes saa megen Afveksling som paa Farten gennem et af Østvendsyssels Sogne. Naa,      Vinteren er naturligvis ogsaa en daarlig Aarstid til Natur iagttagelser, og ganske særlig Vinteren her paa disse Egne. Den er med et Ord kedsommelig, ensformig, hundekold, men en hel Del lysere end der hjemme, men alt saa underligt, uddødt. Det eneste Indtryk af noget levende midt i al denne døde Stilhed, som jeg erindrer, har jeg fra en lille Prædikerejse ud til Cedar Rapids, en By en Snes Mil østpaa. Det var i den tidlige graa Morgendæmring, at vi kom forbi en Krumning paa en lille Flod. Den var islagt og dækket med et tyndt Lag Sne undtagen i Midten, hvor der gik en sort Stribe af Vand. Ude paa Isen, ved den sydlige Rand af den sorte Vaage, stod en Mand med en Bøsse, færdig til Anslag, skarpt stirrende ind i et højt Buskads ved Flodbredden. Da jeg om Aftenen, atter i den graa Dæmring, kørte tilbage, stod der igen en Mand, maaske den samme, rigtignok paa den anden Side af den mørke Strøm, men dog saa nær ved samme Sted, hvor han om Morgenen havde staaet, som paa nogen Maade muligt, hvis han ikke skulde falde i Vandet; han stod i samme Stilling, stirrende paa samme Sted i samme BuskadS. Han ventede øjensynligt paa, at noget levende skulde røre sig. Nu ved jeg jo ikke, om det var samme Mand, jeg saa begge Gange; men i min Erindring er de to Indtryk i hvert Fald smeltede sammen til en Helhed, et Billede af den taalmodige Forventning om at se det levende røre sig. Og det blev alt, hvad jeg fik at se af egentligt Naturliv i Vinteren. Og saa hele den lange Tid, vi der hjemme i Danmark kalder det tidlige Foraar, hvor vi i Brevene hjemme fra læste om, at nu havde Vintergækken vist sig, nu blomstrede Eranthis og Violer, nu fløjtede Stæren, og Viben peb i Moserne og Engene - ikke at tale om Lærken, det betragter man jo hjemme som en Selvfølge, at den er der, saa snart Kyndelmisse er vel overstaaet og Almanaken tilsteder, at den tager sat paa sin Sang. Ikte saadan her; her er ingen Sanglærke, ingen Stær, ingen Solsort, og, saa vidt jeg ved, heller ingen Vibe. Dog, her er nogle rigtig kønne Fugle; en blaagraa Fugl, næsten af Størrelse som en Skade, ses tit i Haverne her. Flere smaa og halvstore Fugle af Spætternes Famile forekommer, og en smuk Drosselfugl, mørkegraabrun paa Ryggen og med livlig rødt Bryst, er meget almindelig; den synger ogsaa noget - i hvert Fald kalder Amerikanerne det saadan; men det er rigtignok en yderst tarvelig Erstatning for dansk Drossel- eller Solsorte kvidder.

   Nu - lige ved 1. Maj  - er her jo blevet mere livligt; Græsset er grønt, Buskene blomstrer, og Kirsebær og Blommetræer staar i fuldt Flor, nu er her smukt baade ud over Landet og langs de brede Gader, hvor Husene overalt er omgivne af Græs planter og fritstaaende Træer, og ud over Landet, hvor Foraarsaaningen nu er til Ende, og hvor Græsmarkerne staar saftigt grønne, isprængte umaadelige Mængder af "Fandens Mælkebøtter", der naturligvis gør et særdeles hjemligt Indtryk paa os Danske. Da jeg nu har givet en ligefrem tør og geografisk Skildring af Omgivelserne, saa lad mig hellere gøre mig færdig med det tørreste og tage Klimaet med; det var temmelig tørt den lange Vinter igennem, vi havde meget lidt sne; Folk fortalte stadig, at det skulde nok komme; man plejer altid at have alentykt med Sne i nogen Tid; hver Gang Himlen blev mørk og overtrukket, saa tænkte vi: nu kommer det ; et Par Gange havde vi ogsaa voldsom Snestorm og Kulde ; men det blev aldrig liggende ret længe Da jeg i Julen var i Wisconsin, havde man heller ikke der nogen Sne, og det var første Gang i 30 Aar, at Folk der paa Stedet var kommet til Kirke i Julen i anden Befordring end Kaner; det var altsaa noget usædvanligt, og vi blev ved at vente paa Sneen, men forgæves. Nu har vi dog opgivet at vente og haaber, at den vil udeblive til næste Vinter, skønt det ikke er umuligt eller uhørt at faa en Snestorm, naar Frugttræerne staar i Blomst.

   Kort efter vor Ankomst hertil i Oktober fik vi os en lille klimatisk Overraskelse. Det var en Dag lidt over Middag. Vejret var meget fint og varmt - henved 30 C. - men paa en Gang mørknedes det brat, jeg saa flere af Naboerne faa travlt med at faa alle bevægelige Sager ind i Husene og skuttede deraf, at dette maatte være hensigtsmæssigt. Jeg fandt i Skyndingen ikke andet af den Slags end lille Helga, som sad paa Verandaen med sit Legetøj. Jeg fik i en Fart hende og hendes Sager ind ad Døren, trods stærk Protest fra hende, som ikke opfattede det hensigtsmæSsige i Flytningen eller det begrundede i Hastværket. Et Øjeblik efter var vi alle samlede i Dagligstuen i Forventning om, hvad det skulde blive til; det blev næsten helt nattemørkt, og paa en Gang lød der et forfærdeligt Rabalder, det var Hagl - dobbelt saa store som de største, jeg nogensinde har set i Danmark - og de brasede løs paa Ruderne og paa Væggene, der jo ogsaa er af Brædder, saa det kan nok være, det buldrede. Der gik vel 3 Minutter, at det saadan rasede og bragede, saa var det forbi; men under Bygen og Mørket var Temperaturen gaaet næsten ned til Frost; 5 Minutter efter dens Ophør var Vejret straalende fint igen, og to Timer efter var Haglene forsvundne, Græsset tørt og Vejret lige saa varmt som før. Vi troede naturligvis, det var en Cyclon, der kom ; heldigvis blev vi da forskaanede for den denne Gang. Her har vi ingen Stormkælder, og det er vist ikke almindeligt her i Des Moines; men ude paa Landet har de den mange Steder. Jeg var nylig nede i saadan en hos en Farmer; det var et lille, meget fast, stensat og hvælvet Rum, der vel kunde give Plads for en halv Snes Mennesker, og hvortil en Dør førte ind fra den større Kælder, som var under hele Huset; dens Gulv laa et Par Trin lavere end Kældergulvet udenfor, og dens Mure var en Alen tykke. Ovenover Sten hvælvingen laa et Lag Jord paa godt en Alens Tykkelse. og gennem dette førte en lille stensat Gang ned til et Vindue i Hvælvingen; det var til at komme ud igennem, naar Stormen havde væltet Huset ovenover; for, som Manden rigtigt bemærkede, det kunde jo ikke nytte noget at blive reddet fra Stormen, hvis man saa blev kvalt nede i det Hul.
  Vendsyssel Tidende, forsiden, artikel fra Hans Hansen om USA
  Beskæftigelse 19 aug. 1917  Des Moines, Iowa, USA Find alle personer med begivenheder på dette sted  [12
  Pastor Hansen afskediges i Des Moines 
  • De Danske i Amerika
   D
   er er i de senere aar stadig uro om den danske Præsteskole i Des Moines.
   Da Pastor Højbjerg for nogle Aar siden nedlagde sit Embede i Stiftsbjergby før at vende tilbage til Amerika og blive Skolens Forstander, nedlagde ogsaa Pastor H. Hansen paa Opfordring af Udvalget for den dansk-amerikanske Mission sit Embede i Aasted og Skærum for at blive Lærer ved Skolen derovre.
   I Sommer har Pastor Højbjerg og Bestyrelsen afskediget Pastor Hansen fra 1. Oktober, fordi han efter Pastor Højbjergs Mening ikke skal have gjort Fyldest i Foredragssalen. Da Pastor Hansen derefter indskød sin Sag for Aarsmødet, afsagde dette følgende salomoniske Kendelse: "Samfundet beklager Pastor Hansens Afskedigelse, men bestrider ikke Forstanderens og Styrelsens Ret hertil."
   Formanden i Udvalget for den dansk-amerikanske Mission herhjemme, Pastor H. H. Vestergaard, har udtalt, at "det synes mere end tvivlsomt, om Pastor Hansen er bleven behandlet retfærdigt"
  Nationaltidende side 7, Pastor Hansen afskediges i Des Moines
  Bopæl ca. 1919  USA Find alle personer med begivenheder på dette sted  [13
  Beskæftigelse 1 nov. 1919  [13
  Præst 
  Bopæl fra 1 nov. 1919 til 1 maj 1920  Østerbrogade 84, København Find alle personer med begivenheder på dette sted  [13
  Beskæftigelse fra 1927 til 1943  Stege sogn, Præstø amt Find alle personer med begivenheder på dette sted  [14
  Præst i Stege 
  Beskæftigelse 30 apr. 1943  Stege sogn, Præstø amt Find alle personer med begivenheder på dette sted  [15
  Afskediges som Præst med Pension, da hans bliver 70 år 
  • Tidl. Højskoleforstander i Nysted afskediget som Præst
   Sognepræst Hans Hansen, Stege, er afskediget med Pension fra 30. april. Pastor Hansen, der er født i Soderup på Sjælland som Gaardmandssøn, fylder den 1. April 70 Aar. Han blev Cand. theol. i 1897 og virkede derefter indtil 1902 som Højskolelærer og Højskoleforstander i NYsted, hvorefter han kom til København og derefter til Kærehave som Lærer. 1908-13 virkede han som Sognepræst for Aasted-Skærum Menigheder. 1913-1919 var han Præst i U.S.A. i Staten Iowa, og i 1921 blev hans Sognepræst i Vordingborg på Viborg-egnen. Siden 1926 har Pastor Hansen været Sognepræst i Stege. Han har gennem Aarene beklædt en lang Række Tillidserhverv og var således 1914-17 Formand ofr Sønderjysk Forening blandt Danske i Amerika.
  Lolland-Falster Social-Demokrat - Nakskov side 5 Hans Hansen gået på Pension
  Bopæl 17 aug. 1951  Bagsværdvej 221, Bagsværd sogn, København amt Find alle personer med begivenheder på dette sted  [16
  • Rolle: Beboer
  Bopæl 8 maj 1953  Bagsværdvej 221, Bagsværd sogn, København amt Find alle personer med begivenheder på dette sted  [17
  Død 9 maj 1953  Bagsværd hovedgade 292, Bagsværd sogn, København amt Find alle personer med begivenheder på dette sted  [17
  Årsag: Hjerteslag 
  • Jvf. gravstenen på Fløng kirkegaard
  1953-05-09 Død Bagsværd sogn 1950-1963 side 24, Hans Hansen
  Bisættelse med jordpåkastelse 15 maj 1953  Bagsværd kirke, Bagsværd sogn, København amt Find alle personer med begivenheder på dette sted  [17
  Ligbrænding 16 maj 1953  Bispebjerg krematorium, København Find alle personer med begivenheder på dette sted  [17
  Fortælling Om billedhuggeren Gunnar Hansen 1901-1972  [18
  • Såvel Gunnar Hansen som hans hustru Anna Hansen 1904-1997 og hans far og mor ligger begravet på Fløng Kirkegård.

   Gunnar Hansens far Hans Hansen 1873-1953 (gift 1900 med Clara Bentson 1877-1931) blev født på Toftegården i Soderup, Hvedstrup-Fløng sogn, som det 9. og yngste barn af gårdejer Hans Sørensen og Bodil Eriksdatter. Som yngste søn skulle han ikke arve gården men læste teologi, blev højskolemand og endte som præst i Stege.
  Fortælling Om Hans Hansen i Dansk Præste og Sognehistorie  [19
  • 32. 10. dec 1926 - 2. febr. 43 (sp Verninge 19. jan 21): Hans Hansen, * 1. april 73 Soderup, Fløng. Forældre: Gdjr Hans Sørensen og Bodil Eriksdatter. Stud Roskilde 92, c 97,2 (h1), højskolelærer Vallekilde og ved Bornholms højskole, forstander Nysted højskole 00-02, lærer og foredragsholder, højskolelærer Kærehave 06, Hindholm 08, sp Aasted-S 24.dec 08, afsk 16, juli 13, dansk præst DesMoines, USA 13-19, afsk 2. febr 43, død 9. maj 53. Gift 22. april 00 Clara Bentzen, født 12. marts 77 Frberg. Forældre: Konservato ved Statens museum for kunst, billedhugger Edvard Harald B og Marie Sophie Henriette Deichmann.

   Fmd for Sønderjysk forening blandt danske i USA 14-17, BM Dsk folkesamfund (til bevarelse af dansk sprog og kultur blandt danske i USA) 25-33, da foreningen ophævedes. Dms og sekretær i de sidste aar. BM Dsk islandsk kirkesag 34.

   Skrev i Begtrups: Den dsk højskole om Werther og Gabrielis, oversat 16: Runebergs: Juleaften, udg 20: Perth Amboy, kulturhistorisk skitse, skrev i Kirke og kultur om Dsk kirkeliv i USA, om John Eliot i Nord miss. tidsskrift, red Kors og stjerne 23, Talrige artikler, afhandlinger, digte mm.

   Pasot H skriver: "Om den linje, jeg har villet følge som præst kan jeg kort sige, at efter i studenteraarene at have taget en dukkert i Søren Kierkegaard og i kandidataarene mødt grundtvigianismen i højskolen, som i en aarrække var min kære arbejdsplads, blev det mit maal i min forkyndelse som præst at give udtryk for en syntes af disse t0. Efterhaanden er jeg vel nok blevet stadigt mere rodfæstet i den grundtvigske retning, isæt gennem kærligheden til Grundtvigs salmedigtning".
   Paster H døde brat. Han døde på sin cykle i Bagsværd, hvor han to bopæl efter sin afsked, styrtede om af et hjerteslag og var død med det samme.
  Dansk Præste og Sognehistorie, Hans Hansen, side 750
  Begravet 17 maj 1953  Fløng kirkegård, Fløng sogn, Roskilde amt Find alle personer med begivenheder på dette sted  [17
  Gravsten , Hans Hansen og Clara Bentzen, Fløng kirkegård, Foto 2012 a
  Gravsten , Hans Hansen og Clara Bentzen, Fløng kirkegård, Foto 2012 b
  Person-ID I1211  weikop
  Sidst ændret 11 aug. 2019 

  Far Hans Sørensen,   f. 9 sep. 1828, Askelund (matr.3), Kildebrønde sogn, Roskilde amt Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 10 aug. 1922, Toftegaard (matr 2), Soderup, Fløng sogn, Roskilde amt Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 93 år) 
  Mor Bodil Eriksdatter,   f. 20 mar. 1827, Hundie, Kildebrønde sogn, Roskilde amt Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 10 aug. 1893, Soderup, Fløng sogn, Roskilde amt Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 66 år) 
  Gift 3 dec. 1851  Kildebrønde kirke, Kildebrønde sogn, Roskilde amt Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  • Lyst 1. gang 16 nov 1851
   Forlovere var:
   Hans Larsen, gårdmand, Hedegårdene, Sct. Jørgensbjerg
   Søren Hansen, gårdmand, Kildebrønde.
  Børn 8 børn 
  Familie-ID F43  Gruppeskema  |  Familietavle

  Familie Clara Bentzen,   f. 12 mar. 1877, Frederiksberg Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 18 aug. 1951, Skovsøen 31, Bagsværd sogn, København amt Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 74 år) 
  Gift 22 apr. 1900  Sankt Jacobs sogn, København Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Børn 
   1. Gunnar Hansen,   f. 4 feb. 1901, Nysted Højskole, Munkestien 4, Nysted sogn, Maribo amt Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 23 nov. 1972  (Alder 71 år)
  Sidst ændret 4 aug. 2017 
  Familie-ID F382  Gruppeskema  |  Familietavle

 • Begivenhedskort
  Link til Google MapsFødt - 1 apr. 1873 - Soderup, Fløng sogn, Roskilde amt Link til Google Earth
  Link til Google MapsDøbt - 22 maj 1873 - Fløng kirke, Fløng sogn, Roskilde amt Link til Google Earth
  Link til Google MapsFolketælling - 1 feb. 1880 - Toftegaard (matr 2), Soderup, Fløng sogn, Roskilde amt Link til Google Earth
  Link til Google MapsFolketælling - 1 feb. 1890 - Toftegaard (matr 2), Soderup, Fløng sogn, Roskilde amt Link til Google Earth
  Link til Google MapsGift - 22 apr. 1900 - Sankt Jacobs sogn, København Link til Google Earth
  Link til Google MapsBopæl - 1 nov. 1903 - Marstalsgade 31, København Link til Google Earth
  Link til Google MapsBopæl - 1 maj 1904 - Kuhlausgade 24, København Link til Google Earth
  Link til Google MapsBopæl - 1 nov. 1904 - Emdrup sogn, København amt Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Præst i Aasted og Skærum - 24 dec. 1908 - Aasted sogn, Hjørring amt Link til Google Earth
  Link til Google MapsBopæl - ca. 1919 - USA Link til Google Earth
  Link til Google MapsBopæl - fra 1 nov. 1919 til 1 maj 1920 - Østerbrogade 84, København Link til Google Earth
  Link til Google MapsLigbrænding - 16 maj 1953 - Bispebjerg krematorium, København Link til Google Earth
  Link til Google MapsBegravet - 17 maj 1953 - Fløng kirkegård, Fløng sogn, Roskilde amt Link til Google Earth
   = Link til Google Earth 
  Kort forklaring  : Adresse       : Beliggenhed       : By       : Sogn       : Amt/Region       : Land       : Ikke indstillet

 • Billeder
  1899-00-00 001 (LA02-001) Hans Hansen på Bornholms Højskole vinterholdet 1899-1900
  1903-11-01 Politiregister, Hans Hansen
  1919-11-01 Politiregister, Hans Hansen
  Portræt Hans Hansen
  1943-02-02 Dansk Præste og Sognehistorie Bind II side 751 Hans Hansen

  Dokumenter
  Fløng kirke - Fløng sogn Billedhuggeren Gunnar Hansen
  1943-02-02 Dansk Præste og Sognehistorie - om Hans Hansen og de sogn han var præst i

 • Notater 
  • [Dansk præstehistorie]
   Har foruden nogle spredte Smaadigte i forsk. Blade skr. enkelte Art. i Dansk Kirketid., en litterær psykologisk Studie „Werther og Gabrielis" i Begtrup's „Den danske Højskole" og en lille bibelsk Novelle „Jeftas Datter" i Wisbech's Almanak (05)

   Vier sin søn Gunnar i 1927
  • (Medical):Pastor H. døde brat. Han døde paa sin cykle i Bagsværd, hvor han tog bopæl efter sin afsked, styrtede om af et hjerteslag og var død med det samme. [17]

 • Kilder 
  1. [S413] Politiets registerblade, (http://www.politietsregisterblade.dk/), Registreret i station 7 (Østerbro), filmrulle 0012 (Troværdighed: 4), 1 nov. 1919.
   Oplysninger om registerbladet
   Udfyldelsesdato: 1-11-1919
   Personer
   Hovedperson
   Hans Hansen , 1-4-1873 , Soderup
   Stillinger: Præst
   Ægtefælle
   Clara Hansen , 12-3-1877 , København
   Adresser
   1-11-1919: Fra Amerika til Østerbrogade 84, A, 4.
   1-5-1920: Frameldt

  2. [S413] Politiets registerblade, (http://www.politietsregisterblade.dk/), Registreret i station 8 (Ydre Nørrebro og Brønshøj-Husum), filmrulle 0010 (Troværdighed: 4), 1 nov. 1903.
   Oplysninger om registerbladet
   Udfyldelsesdato: 1-11-1903
   Personer
   Hovedperson
   Hans Hansen , 1-4-1873 , Soderup
   Stillinger: Cand. theol
   Ægtefælle
   Clara Hansen , 12-3-1877 , Frederiksberg
   Adresser
   1-11-1903: Fra Hindholm til Marstalsgade 31, 4.
   1-5-1904: Kuhlausgade 24, stuen
   1-11-1904: Frameldt til Emdrup

  3. [S418] Danmaks præstehistorie 1884-1911, Max Grohshennig og Th Hauch-Fausbøll, (http://www.rosekamp.dk/Grohshenning_web_OK/grohshenning_start.htm), Bind 1, A, side 24-5 (Troværdighed: 4).
   Aasted og Skjærum.
   Horns Herred, Hjørring Amt, Aalborg Stift.

   24. Dec. 1908. Hans Hansen , f. 1. April 1873 i Soderup, Fløng, S. af Gaardejer Hans Sørensen og Bodil Eriksdatter. St. Roskilde 92, Kand. 17. Juni 97 h.1 (l.-h.), Lærer paa Vallekilde Højsk. 97”99, paa Bornholms Højsk. 99 —00, Forstander f. Nysted Højsk. 00—02, Lærer paa Hindholm Højsk. 02—03, Ophold i Kbh., underviste paa Emdrupborg Højsk. og rejste meget som Foredragsholder 03?”05, Lærer paa Kærehave Landhusholdningssk. 06—08, Medforstander f. Hindholm Højsk. 08—09, hans Undervisningsfag var hovedsagelig: Dansk Sprog og Litteratur, Kirkehistorie og Kunsthistorie, ord. 13. Jan. 09; har foruden nogle spredte Smaadigte i forsk. Blade skr. enkelte Art. i Dansk Kirketid., en litterær psykologisk Studie „Werther og Gabrielis" i Begtrup's „Den danske Højskole" og en lille bibelsk Novelle „Jeftas Datter" i Wisbech's Almanak (05); g. 22. April 00 i Jacobs K. Kbh. m. Clara Bentzen, f. 12. Marts 77 i Frederiksberg, D. af Billedhugger, Konservator Edv. Harald B. og Marie Deichmann

  4. [S695] Dansk Præste og Sognehistorie (Kirkelig geografi) 1948 - 1949, Paul Nedengaard, (10 bind som står på Rigsarkivet i læsesalen (2019)), Bind V Alborg stift side 429-429 Bind II Roskilde stift side 741-751.

  5. [S34] Kirkebog, Fløng Sogn, Roskilde amt, Kirkebog dåb Hans Hansen, Fløng Sogn Soderup 1862-1892 opslag 9 nr 1, 1 apr. 1874.

  6. [S367] Folketælling 1880 (1. feb), (https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/rif/rif-collection/7), Fløng Sogn, Soderup, opslag 34.
   Roskilde, Sømme, Fløng, Soderup By, En Gaard, 75, FT-1880, C8130
   Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
   Hans Sørensen 51 Gift Huusfader, Gaardeier Kildebrønde Sogn, Kjøbenhavns Amt
   Bodil Eriksdatter 52 Gift Hans Hustru Kildebrønde Sogn, Kjøbenhavns Amt
   Ingeborg Hansen 26 Ugift Deres Børn Her i Byen[Soderup]
   Anders Hansen 22 Ugift Deres Børn Her i Byen[Soderup]
   Ane Hansen 20 Ugift Deres Børn Her i Byen[Soderup]
   Maren Kirstine Hansen 12 Ugift Deres Børn Her i Byen[Soderup]
   Hans Hansen 7 Ugift Deres Børn Her i Byen[Soderup]
   Hans Pedersen 15 Ugift Tjenestefolk Allerslev Sogn, Kjøbenhavns Amt
   Jens Peder Pedersen 13 Ugift Tjenestefolk Hvedrup Sogn, Kjøbenhavns Amt [Hvedstrup?]

  7. [S356] Folketælling 1890 (1. feb), (https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/rif/rif-collection/7), Fløng Sogn, Soderup, opslag 16.
   Roskilde, Sømme, Fløng, Soderup, , 90, FT-1890, C8131
   Hans Sørensen 61 Gift Husfader Gaardejer Kildebrønde
   Bodil Eriksdatter 62 Gift Husmoder Kildebrønde
   Anders Hansen 32 Ugift Søn Flyng
   Ane Hansen 30 Ugift Datter Flyng
   Maren Kirstine Hansen 22 Ugift Datter Flyng
   Hans Hansen 16 Ugift Søn Flyng
   Ole Kristoffer Larsen 15 Ugift Tjenestetyende Flyng

  8. [S413] Politiets registerblade, (http://www.politietsregisterblade.dk/), 1903.

  9. [S488] Vendsyssel Tidende (via Mediastream), 1909-01-29 Vendsyssel Tidende side 2 Pastor Hansen tiltræder (Troværdighed: 4), 6 jul. 2019.

  10. [S488] Vendsyssel Tidende (via Mediastream), 1914-04-03 Vendsyssel Tidende side 2 Pastor Hansen (Troværdighed: 4), 6 jul. 2019.

  11. [S488] Vendsyssel Tidende (via Mediastream), 1914-05-28 Vendsyssel Tidende, forsiden, artikel fra Hans Hansen om USA (Troværdighed: 4), 6 jul. 2019.

  12. [S488] Vendsyssel Tidende (via Mediastream), 1917-08-19 Nationaltidende side 7, Pastor Hansen afskediges i Des Moines (Troværdighed: 4), 6 jul. 2019.

  13. [S413] Politiets registerblade, (http://www.politietsregisterblade.dk/), 1919.

  14. [S419] Kirkebog, Stege sogn, Præstø amt.
   Udfra de kirkehandlinger som er foretaget kan man se at Hans Hansen har været præst i Stege sogn fra omkring marts 1927 til omkring maj 1943

  15. [S324] Socialdemokraten (via MedieStream), 1943-02-03 Lolland-Falster Social-Demokrat - Nakskov  side 5 Hans Hansen gået på Pension (Troværdighed: 4), 6 jul. 2019.

  16. [S696] Kirkebog, Bagsværd sogn, Købehavn amt, 1951-08-18 Død Bagsværd sogn 1950-1963 side 158, Clara Hansen, født Bentszen (Troværdighed: 3), 17 jan. 2019.

  17. [S696] Kirkebog, Bagsværd sogn, Købehavn amt, 1953-05-09 Død Bagsværd sogn 1950-1963 side 24, Hans Hansen (Troværdighed: 4), 15 jan. 2019.

  18. [S576] Fløng kirke, (https://www.floengkirke.dk/), https://www.floengkirke.dk/kirken-og-sognet/kirken/billedhuggeren-gunnar-hansen/ (Troværdighed: 3), 13 aug. 2018.

  19. [S418] Danmaks præstehistorie 1884-1911, Max Grohshennig og Th Hauch-Fausbøll, (http://www.rosekamp.dk/Grohshenning_web_OK/grohshenning_start.htm), Dansk Præste og Sognehistorie (kirkelig geografi), 1849-1949 (1954), bind III Roskilde stift Samlet og udgivet af Paul Nedergaard, Sognepræst, København Side 750 (Troværdighed: 3), 6 jul. 2019.